top of page

תקנון שימוש אתר אינטרנט​​

 השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצאים בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים+ 

 התקנון זה 

.הגלישה באתר ו\או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו ייחשב להסכמה מצדך לתנאים האלה+ 

  מנהלת האתר "רוני וולף" רשאית להשאות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש + 

. לשירות אם יפר  את תנאי התקנון  

. הנהלת האתר רשאית לעדכן נאי התקנון מעת לעת מבלי הצורך לעדכן מראש+

אין לעשות באתר או בהמצאותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות +

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו ראשי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו

ככלל זה בקבלת תכנים באיזור האישי,מידע על מוצרים ותכני טיפול וכיוצא באלן. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל 

. הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השותף עם המנוי

אין לפרסם או להעביר באמצאות האתר כל מידע שהוא שיקרי,מאיים,פוגע בפרטיות הזולת,פונוגרפי, זגעני,או בלתי חוקי 

    .אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך משלוח פרסומות או כל דרך אחרת+

 כל זכויות הקניין הרוחניות וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. של רוני וולף או פרסומים של אחרים  בו כגון כותבי מאמרים\מרצים אורחים וכדומה

 

bottom of page